אישור למכבי אש ורישוי עסקים

מערכת גילוי אש טלפייר.jpg

אישור מערכת גילוי אש

1220 חלק ג

אישור שנתי למערכות גילוי אש באישור מכון התקנים

מידע נוסף
%D7%9E%D7%98%D7%A4%D7%94%20%D7%9C%D7%91%

 

תקן 129

אישור מטפים

בדיקה שנתית למטפים

בדיקה שנתית לגלגלונים

מידע נוסף
dreamstime_xs_108516421_edited.jpg

אישור חשמלאי מוסמך

אישור לוח חשמל

תאורת חירום

מפסק חירום לחשמל

מידע נוסף