top of page

שרות חשמלאי מוסמך

במסגרת פעילות קבוצת אגרי אנו מספקים שרותי חשמלאי מוסמך לעסקים 
אנו מטפלים במגוון של תקלות חשמל וכוללים שרותי אחזקה מונעת למערכות חשמל 
שירות תיקונים

אנו מטפלים בכל סוגי תקלות החשמל לרבות קצרים, זליגות הארקה, תקלות פחת והחלפת רכיבים פגומים 

מתן אישורים וביקורות תקופתיות

אנו עורכים בדיקות עבור מתן אישורים לחברות הביטוח וכבאות אש

הבדיקה מתבצעת ע"י חשמלאי בודק המוסמך לערוך בדיקות על פי חוק

התקנות

התקנת תשתיות והכנות למכונות וציוד חשמלי 

ייעוץ ותכנון

אנו מספקים שרות תכנון התואם את חוק החשמל הישראלי 

בנוסף לכך אנו מספקים פתרונות טכנולוגים חדשניים כמענה לאתגרים בתעשייה

bottom of page