top of page
משאבת ניקוז למזגן.jpg

משאבת ניקוז למזגן מרכזי

משאבת ניקוז למזגן מרכזי ומיני מרכזי משמשת לניקוז המים שנוצרים במזגן כתוצאה מקירור החדרים .

 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

משאבת ניקוז מים למזגן מרכזי ומיני מרכזי

במקרים בהם לא ניתן לנקז את המים בעזרת גרביטציה (הובלת המים בצורה טבעית ממקום גבוהה למקום נמוך) נשתמש במשאבת ניקוז למזגן.

תפקיד המשאבה לאסוף את המים שנוצרים ביחידת המיזוג ולהעביר אותם למקום מרוחק יותר גם אם הוא גבוהה יותר ממיקום המשאבה.

ניתן להעביר את מי המזגן למיקום בגובה של עד 4 מטר, למשל לקומה גבוהה יותר בבניין בה יש אפשרות ניקוז מסודרת.

מקרים בהם שימוש במשאבת ניקוז היא הכרחית :

1. בתקרה נמוכה בה לא ניתן ליצור שיפוע להסעה טבעית של המים

2. אם יחידת המיזוג מותקנת בחלל בוא אין אפשרות להתקין צינור ניקוז

3. חלל ללא חלונות או קירות חיצוניים ולדוגמא מרתף

למשאבת הניקוז יש את היכולת להוציא התראות על תקלה, לדוגמא אם יש כשל מכני במנגנון המשאבה ניתן לקבל התראה יוצאת להפעלת חיווי בחדר בקרה או הפסקת פעולת המזגן כדי למנוע הצפה ונזילות .

צרו קשר הייעוץ הטלפוני חינם

שרות תיקונים מקצועי

0586655761

bottom of page